Reserveren 1ste lesmoment

Wij voorzien een traject per leeftijdscategorie. Dit traject op maat raakt alle leerdoelen rond verkeer aan voor deze leerlingen. Het is dan ook verplicht om aan alle lessen voor jouw leeftijdscategorie deel te nemen. Een reservatie is pas volledig als je elk lesmoment ingepland hebt voor jouw groep. Elk lesmoment heeft een duurtijd van 1u30.

 

  • 3e graad lager en begin secundair onderwijs: 1 lesmoment
  • 2e graad lager onderwijs: 3 lesmomenten
  • 1e graad lager onderwijs: 3 lesmomenten
  • 3e kleuterklas: 3 lesmomenten

 

Herhaling doorheen het schooljaar is belangrijk. Daarom kiezen we ervoor om het schooljaar op te splitsen in drie periodes. In elke periode kan je maximaal één lesmoment plannen.

 

  • Periode 1: september, oktober, november
  • Periode 2: december, januari, februari, maart
  • Periode 3: april, mei, juni

 

Vergeet niet voor elke periode te reserveren!
Een reservatie is pas volledig als je elk lesmoment ingepland hebt voor jouw groep.

Reservaties mogelijk vanaf midden augustus, hou me op de hoogte.