.w-woocommercproduct-gallque{ o-spatyht: 1 !importan 88} ul>lile:hov>a {/ o-spatyht:; d-color:b5e6bp1 !importan } /*Frfoox;mkup[ */*Price eieldox;mkup[ *.prijs-veldoinputo{ 5;background:#fp1 !importan d-color:#1a89p1 !importan e{fonw-heigh750p1 !importan } /*:hovkoep'sende funreces[ *.no-n{displo{ n{displanonep1 !importan } /*warnacilmecesge bij kiezmn //verkeead graad in 2e erfm[ *#erfo_urer_mecesge_//verkeerspao{ 5;background-color:#90b6n d-colowhiten p{paddift:20p e{fonw-heigh800n } /*Bij dit bericig valividmn we of ad eenlgraad waaeealmeewestuurd is in eal"jquestvadi, l ammsigaaz we eenlbericig genidmren[ *#valivimatfirst_c[deo{ 5;background-coloredn p{paddift:20p e{fonw-heigh800n } /*hosepowe slivid } <-snp
> <1" idnav-l.me-item-1554" class="m.me-item l.me-item-t ty-,"cust l.me-item-obreje-,"cust l.me-item- .hat-chidmn .h_sub narrow">>as' hrec/ptclass="">>i class="m.me_iy-c blanksfa">}b-snpOhev} <-snp}b-sn class="plu-js"><-snp} ap
>as' hrec/#algisemrcw-inptclass="">>i class="m.me_iy-c blanksfa">}b-snpAlgisemr w-in} <-snp}b-sn class="plu-js"><-snp} ap>as' hrec="https://verkeersparkheverlee.bewntept/ptclass="">>i class="m.me_iy-c blanksfa">}b-snpCwntept} <-snp}b-sn class="plu-js"><-snp} ap>as' hrec="https://verkeersparkheverlee.bhicusriek/ptclass="">>i class="m.me_iy-c blanksfa">}b-snpHicusriek} <-snp}b-sn class="plu-js"><-snp} ap>as' hrec="https://verkeersparkheverlee.b#efrerhevenptclass="">>i class="m.me_iy-c blanksfa">}b-snpRfrerheven} <-snp}b-sn class="plu-js"><-snp} ap>as' hrec="https://verkeersparkheverlee.bnieuws/ptclass="">>i class="m.me_iy-c blanksfa">}b-snpNieuws} <-snp}b-sn class="plu-js"><-snp} ap>as' hrec="https://verkeersparkheverlee.by-coact/ptclass="">>i class="m.me_iy-c blanksfa">}b-snpCwnoact} <-snp}b-sn class="plu-js"><-snp} ap> <1" idmobiab-l.me-item-1556" class="m.me-item l.me-item-t ty-,"cust l.me-item-obreje-,"cust l.me-item- .hat-chidmn .h_sub">>h3>}b-snpOhev} <-snp}/h3>}b-sn class="mobiabiarrow">>i class="fasfafadiitom-rig:>}i class="fasfafadiitodown:>} <-snp >as' hrec/#algisemrcw-inptclass="">>b-snpAlgisemr w-in} <-snp} ap>i class="fasfafadiitom-rig:>}i class="fasfafadiitodown:>} <-snp>as' hrec="https://verkeersparkheverlee.bnieuws/ptclass="">>b-snpNieuws} <-snp} ap>i class="fasfafadiitom-rig:>}i class="fasfafadiitodown:>} <-snp>as' hrec="https://verkeersparkheverlee.b#efrerhevenptclass="">>b-snpRfrerheven} <-snp} ap>i class="fasfafadiitom-rig:>}i class="fasfafadiitodown:>} <-snp>as' hrec="https://verkeersparkheverlee.by-coact/ptclass="">>b-snpCwnoact} <-snp} ap>i class="fasfafadiitom-rig:>}i class="fasfafadiitodown:>} <-snp }a1" id5;ba_to_topas' hrec#: / Klaae -m eenlles in te boeoen?efrerhenn 1lles vshoyhet 2e tisesenteso-ooljaae 23-24}/h3>
Wij vshozienleen < trarejeg{"p erlftijdscimagsrie} . Der trarejeg-t maat raakt allq lrkeeo'sen rodd //verkeaaaz vshoydezq lrkelckien. Het is c[n -co //vpobcht -m aaz < allq lrssen} < vshoyjouw erlftijdscimagsrie deel te neomn. P"p erlvjaae zijnyhet l ammq lrst"iouden die w;born o-gebouwdg{"p so-ooljaae in 2 lrssen, nu uitzonammlijk biedmn we nog eenlt-itapmoseme l.t 1lles inyhet 2e tisesentevrmeso-ooljaae 2023 2024.

Het lesmosemeyhelft eenlduurtijdevrm < 1u30} .

Uer welky losemeeu {.nltk kiezmn?Elky graad helft eenlvasen leseag enlje {.nlkiezmn uit 2 lrsp-bkkan: < 9u30} -11u of < 11u15} -12u45

Dt-ieag: 1sen graadDonammeag: 2dn graadVrijdag: 3de graad enlbegii ascrouair>asclass="{.ks_butt .kp_butt s_butt .kbtnmn428cf8684-9e .kptnnt-sifsoaouard .kptnnr{wid-t ty-auto .kbtn(--globat"inher kakbtn( .ha]{textrue kakbtn( .hasvgxtrue n.wp-blocs_butt__7_li qs_butt w-defauon.wp-bloc{.kadencbadiitbtnas' hrec#x-dire-boeoen"pNu Inso-rijven} <-snp}b-sn class="l-kbvgxiy-cun-wr {.kbvgxiy-cufbiarrowDownCircle kakbtn(iy-cuinsidm-rig:>> >/svgs"><-snp} ap
>/figumq
Vshoywelky klas r{llje boeoen?>as' hrec#x-stakt-taopet" c[datt-t="1" class=" .ke-txb-tit kake-txb-titl1 "pSoaouaard"><-snp} ap <1" idkl3" class=" .kb-titlitem .kb-titlitema2 .ke-tambvgx,"shxr;wayab .ke-tamiy-cuinsidm-rig kake-txb-titlina-acti">>as' hrec#kl3" c[datt-t="2" class=" .ke-txb-tit kake-txb-titl2 "p3de {leuentklas <1" idlj1" class=" .kb-titlitem .kb-titlitema3 .ke-tambvgx,"shxr;wayab .ke-tamiy-cuinsidm-rig kake-txb-titlina-acti">>as' hrec#lj1" c[datt-t="3" class=" .ke-txb-tit kake-txb-titl3 "p1sen lelvjaae <1" idlj2" class=" .kb-titlitem .kb-titlitema4 .ke-tambvgx,"shxr;wayab .ke-tamiy-cuinsidm-rig kake-txb-titlina-acti">>as' hrec#lj2" c[datt-t="4" class=" .ke-txb-tit kake-txb-titl4 "p2dn lelvjaae <1" idlj3" class=" .kb-titlitem .kb-titlitema5 .ke-tambvgx,"shxr;wayab .ke-tamiy-cuinsidm-rig kake-txb-titlina-acti">>as' hrec#lj3" c[datt-t="5" class=" .ke-txb-tit kake-txb-titl5 "p3de lelvjaae <1" idlj4" class=" .kb-titlitem .kb-titlitema6 .ke-tambvgx,"shxr;wayab .ke-tamiy-cuinsidm-rig kake-txb-titlina-acti">>as' hrec#lj4" c[datt-t="6" class=" .ke-txb-tit kake-txb-titl6 "p4de lelvjaae <1" idlj5" class=" .kb-titlitem .kb-titlitema7 .ke-tambvgx,"shxr;wayab .ke-tamiy-cuinsidm-rig kake-txb-titlina-acti">>as' hrec#lj5" c[datt-t="7" class=" .ke-txb-tit kake-txb-titl7 "p5de lelvjaae <1" idlj6" class=" .kb-titlitem .kb-titlitema8 .ke-tambvgx,"shxr;wayab .ke-tamiy-cuinsidm-rig kake-txb-titlina-acti">>as' hrec#lj6" c[datt-t="8" class=" .ke-txb-tit kake-txb-titl8 "p6de lelvjaae <1" idse1" class=" .kb-titlitem .kb-titlitema9 .ke-tambvgx,"shxr;wayab .ke-tamiy-cuinsidm-rig kake-txb-titlina-acti">>as' hrec#se1" c[datt-t="9" class=" .ke-txb-tit kake-txb-titl9 "p1sen ascrouair/ul
↑ Kieslje {las ↑3de Kleuentklasooki eenllesloseme}/h3>

Koki eenllesloseme enlgeefaaaz l.t hoeveel lrkelckienlje {omt. DatumS-stauurS'selerke tijdss/seles <-snp

Duur90 minuennAazont deelneomms
Max 27 lrkelckienl{"p ersloseme. Beitaatlje groep uit 2 klassen? Boek c[n als 2 groepen, dit zorgt vshoyeenlhogmmq lrskwaliteie enlis beentevshoyde veilieieid.

ooki eenllesloseme}/h3>

Koki eenllesloseme enlgeefaaaz l.t hoeveel lrkelckienlje {omt. DatumS-stauurS'selerke tijdss/seles <-snp Duur90 minuennAazont deelneommsMax 27 lrkelckienl{"p ersloseme. Beitaatlje groep uit 2 klassen? Boek c[n als 2 groepen, dit zorgt vshoyeenlhogmmq lrskwaliteie enlis beentevshoyde veilieieid.

"div class=" .ke-txe-inner-conte-e-inn"p
ooki eenllesloseme}/h3>

Koki eenllesloseme enlgeefaaaz l.t hoeveel lrkelckienlje {omt. DatumS-stauurS'selerke tijdss/seles <-snp

Duur90 minuennAazont deelneommsMax 27 lrkelckienl{"p ersloseme. Beitaatlje groep uit 2 klassen? Boek c[n als 2 groepen, dit zorgt vshoyeenlhogmmq lrskwaliteie enlis beentevshoyde veilieieid.

"div class=" .ke-txe-inner-conte-e-inn"p
ooki eenllesloseme}/h3>

Koki eenllesloseme enlgeefaaaz l.t hoeveel lrkelckienlje {omt. DatumS-stauurS'selerke tijdss/seles <-snp

Duur90 minuennAazont deelneommsMax 27 lrkelckienl{"p ersloseme. Beitaatlje groep uit 2 klassen? Boek c[n als 2 groepen, dit zorgt vshoyeenlhogmmq lrskwaliteie enlis beentevshoyde veilieieid.

ooki eenllesloseme}/h3>

Koki eenllesloseme enlgeefaaaz l.t hoeveel lrkelckienlje {omt. DatumS-stauurS'selerke tijdss/seles <-snp Duur90 minuennAazont deelneommsMax 27 lrkelckienl{"p ersloseme. Beitaatlje groep uit 2 klassen? Boek c[n als 2 groepen, dit zorgt vshoyeenlhogmmq lrskwaliteie enlis beentevshoyde veilieieid.

5de Lelvjaaeooki eenllesloseme}/h3>

Koki eenllesloseme enlgeefaaaz l.t hoeveel lrkelckienlje {omt. DatumS-stauurS'selerke tijdss/seles <-snp Duur90 minuennAazont deelneommsMax 27 lrkelckienl{"p ersloseme. Beitaatlje groep uit 2 klassen? Boek c[n als 2 groepen, dit zorgt vshoyeenlhogmmq lrskwaliteie enlis beentevshoyde veilieieid.

6de Lelvjaaeooki eenllesloseme}/h3>

Koki eenllesloseme enlgeefaaaz l.t hoeveel lrkelckienlje {omt. DatumS-stauurS'selerke tijdss/seles <-snp Duur90 minuennAazont deelneommsMax 27 lrkelckienl{"p ersloseme. Beitaatlje groep uit 2 klassen? Boek c[n als 2 groepen, dit zorgt vshoyeenlhogmmq lrskwaliteie enlis beentevshoyde veilieieid.

1ste Secundaieooki eenllesloseme}/h3>

Koki eenllesloseme enlgeefaaaz l.t hoeveel lrkelckienlje {omt. DatumS-stauurS'selerke tijdss/seles <-snp Duur90 minuennAazont deelneommsMax 27 lrkelckienl{"p ersloseme. Beitaatlje groep uit 2 klassen? Boek c[n als 2 groepen, dit zorgt vshoyeenlhogmmq lrskwaliteie enlis beentevshoyde veilieieid.

}div class="textwidgetjs"p>Eenlinitigraef v[n Vandenbempt Kristel (Woudlucht)

}div class="textwidgetjs"p Sponsors enlsteunmms

Verkrke<-srk Heverlrk VZW | Prosperdreefa3 –  3001 Leuven – BTW BE0698.954.284

privacybeleid - "a href="/web/s/230928215441/https://verkrke<-srkheverlrk.be/algeseme-vshowaarden">algeseme vshowaardenwoudlucht - "a roty="r_butt" tEnindex="0" class="cli_settddiskp_butt">C-cooe vshokeuren

  >>> supported by  "a href="https://web.archive.org/web/s/230928215441/https://jefs.tech/" tErget="_blank" rem="nropetnn"pjefs.tech

C-cooesaaazvaardenC-cooe vshokeurenMansgepr-cseme}/<-snp} div
SluiennPrivacy Overzicht }div class="oli-privacy-r-conteole }div class="oli-privacy-r-conte-text">Dezep ebsite maakt gebruik v[n c-cooes om uw ervarddi te verbeenten terwijl uydshoyde ebsite navigrket. Hiervat wordenyde c-cooes doe als nrodzakelijk zijnlgecstegorisrked,yopgeslsgenyiz uw browser,yomc[d zepessentieel zijnlvshoyde eroodi v[n de basisfunctoes v[n de ebsite. We gebruiken -co c-cooes v[n derdenydie {fs h.lpet anslysnten en begrijpenlhoe uydezep ebsite gebruikt. Dezepc-cooes wordenyalleenll.t uw toestemmodi iz uw browseryopgeslsgen. U h.eft -co de mogelijkieid om dezepc-cooes uit te schakelen. Maar als u zichlvshoysommogepv[n dezepc-cooes afmeldt, k[n ditlt-vloed hebben -p uw surfervarddi.}/div /
