Reserveer

Ben je klaar om een lesmoment in te plannen in ons gloednieuw verkeerspark?

Reserveer

Ben je klaar om een lesmoment in te plannen in ons gloednieuw verkeerspark?

Visie

VERKEERSVEILIGHEID

Veilig deelnemen aan het verkeer leer je door praktijkervaring. Het is een belangrijke pijler in de eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplannen over verkeers-en mobiliteitseducatie. Het Verkeerspark Woudlucht wordt hét trainingscentrum om kinderen fietsvaardigheid te leren.

HISTORIEK

In 2012 ontstond de idee om een verkeerspark te maken. Samen met de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde, die zelf lespakketten maakt voor alle lagere scholen in België, werd een uitgebreid plan gemaakt voor dit verkeerspark. Er was reeds een verkeerspark in Kessel-lo, maar …

Algemene info

Programma


We pakken dit stapsgewijs en doelgroepgericht aan:

  • 4 & 5-jarige kleuters gaan we stimuleren om hun zintuigen, motorische vaardigheden en evenwicht verder te ontwikkelen;
  • In het eerste en tweede leerjaar oefenen we op een speelse en spannende manier stuurvaardigheid;
  • In het derde en vierde leerjaar komt verkeersvaardigheid al om de hoek krijgen, maar ook het oefenen van stuurvaardigheid blijft belangrijk;
  • In het vijfde en zesde leerjaar kijken we vooruit naar het Grote Fietsexamen, het sluitstuk van de leerlijn fietsen in het basisonderwijs. Het verkeerspark biedt kans om in alle veiligheid de noodzakelijk verkeersvaardigheden onder de knie te krijgen.

In het leslokaal gaan we dieper in op de verkeersregels voor voetgangers en fietsers aan de hand van een spannende quiz.

Verloop


  • Eerste blok met 2 aparte klasgroepen start om 9.30 tot 11.00 en tweede blok met 2 aparte klasgroepen begint om 11.15 tot 12.45 . We vragen de groepen stipt 5 minuten voor aanvangstijd aanwezig te zijn.
  • Organisatie van 1 blok met 2 aparte klasgroepen gaat als volgt: De ene groep start met theorie in het lokaal boven en de andere groep gaat naar de buitenruimte en begint met de praktijk, na 45 min is t dan wissel van plaats en gaat de ene groep naar de andere plek voor theorie/praktijk.

Kostprijs


De kostprijs van een lesmoment hangt af van de grootte van de klasgroep.

Bereken hieronder de prijs voor je klasgroep

Hidden
Lessenpakket (2 lessen) voor
kinderen

incl BTW per 2 lessen

Het kennismakingsmoment is maar 1 lesmoment in juni 2022.

Voor volgend schooljaar zullen groepen tot en met 20 kinderen €120 betalen. Groepen vanaf 21 kinderen betalen €6/kind. ( tot max 30 kinderen per groep).Per lesmoment kan je wel met 2 groepen van max 30 kinderen werken die we beurtelings theorie/praktijk geven.

Laatste nieuws