Historiek

“Hoe één droom een hele beweging op gang bracht”

Interview met Kristel Vandenbempt, initiatiefneemster van het verkeerspark.

HOE VERLIEP JE JEUGD?

KV Ik ben geboren op 18 juli 1972 te Leuven en ging naar de lagere Sint-Annaschool te Duisburg, deelgemeente van het mooie Tervuren. In het secundair onderwijs koos ik de richting Grieks- Wiskunde, want zowel de Griekse filosofie als het wiskundig denken boeiden me.

In mijn jeugd speelde ik tennis, voetbal (jawel als meisje!) en basket. Sport is voor mij een intens beleven, waar je enerzijds veel bijleert en anderzijds volledig kan ontspannen. Het geeft me bovendien energie om door te gaan voor mijn project.

Wielrenner Jasper Stuyven en initiatiefnemer Kristel Vandenbempt

EN DAN KWAM JE VOORLIEFDE VOOR DE FIETS


KV Net zoals mijn vader, wou ik graag wielrenner worden. Jammer genoeg werd dit idee niet met open armen onthaald, en dus begon ik andere sporten uit te oefenen.

Maar de fiets bleef in mijn hoofd spelen. Waarom geen verzorgster worden voor de ‘coureurs’? Zo kwam ik bij de kinesitherapie terecht.

Ik woonde niet zo ver van Leuven en ging met de bus dagelijks op en af. Van het studentenleven heb ik niet veel meegemaakt. Voor mijn specialisatie van sportkinesitherapie ging ik wel op kot.

Mijn verhandeling ging, uiteraard, over het wielrennen, meer bepaald over het ontstaan van letsels ten gevolge van een onevenwichtige houding op de fiets bij Dr.Stevens. En ik wou naar de ronde van Frankrijk!

Zo kwam ik bij Mapei en daarna bij Vlaanderen 2002 terecht als verzorgster. Maar dat viel helemaal tegen omdat ik op een echte mannenwereld botste.

Intussen bekwaamde ik mij in quizzen over sport en dat werd stilaan een gezonde obsessie. Ik behaalde regelmatig de eerste prijs en won ondertussen al 23 fietsen. Enkele sportjournalisten, zoals Marc Uytterhoeven, Mark Vanlombeek, Renaat Schotte en Bart Raes merkten mij op. Ze kwamen op kot vragen of ik een fichebak wou aanmaken, van elke wielrenner individueel voor de wielerverslaggeving op televisie ( Filmnet en Canal+). Maandelijks vulde ik de gegeven aan, zo een drie jaar lang. Dat was de tijd van voor het internet.

VAN DE SPORTKINESITHERAPIE NAAR HET BUITENGEWOON ONDERWIJS


KV Ik kon als kinesitherapeut terecht in het buitengewoon onderwijs, Woudlucht in Heverlee. Ik vervolmaakte me met de leer van de spierkettingen van Busquet, relaxatie en mindfulness. Daarnaast run ik ook nog een zelfstandige praktijk, waarbij ik me vooral richt op sporters, ook wielrenners. In deze praktijk benader ik de patiënt vanuit een holistisch standpunt.

Binnen de school begon ik in 2006 met een ‘werkgroep speelplaats’.

De bedoeling was om op de ruime gronden van de school een multifunctioneel sportterrein aan te leggen. Allereerst plaatsten we een volleybalnet, daarna werden zowel een voetbalterrein als basketbalterrein geschilderd. Tenslotte in 2017 voegden we een rubberlaag voor de demping toe. Kostprijs? €120.000 .

Simultaan werd er ook voor €90.000 materiaal aangekocht voor de verfraaiing van de verschillende speelplaatsen.

HET VERKEERSPARK


KV In 2012 ontstond de idee om een verkeerspark te maken. Samen met de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde, die zelf lespakketten maakt voor alle lagere scholen in België, werd een uitgebreidan den. Jammer geno-po verkeerspark. In de jeren70n van de vrdigeeeuwa werdenier in verschillendeproevicieso verkeersparben gebuwrd.Dquieonden kindeden rtegeneer verkeer lee enrerdeniergronn metgo-carsk om tg tngen ofzen de verkeerbwordeneen verkeer regens eonde.r Verschillende van ieo verkeersparben zijk nogtstedks oeorationeeleen uin aaspat is gronign gfactnaliederd.Ent toteEnkele jerenegeerdengafr ook de erdrmalepholtieo verkeer leeein gemeenten met-mobkele verkeersparber. Maar verkeer-e en mobiuitiatsducxatieisn de voarbile jerene"norn gë vouederd.Ern zijk specfriegeekinatemdeneen leean dnlen in het onderwijslen scholen maken mssiaaltgebu ik van de verkeerbrHevetten van deVSV ( Vlaamse Stichting Verkeerskund)n. DeVSV was kan ookonzenlogtiscde prtnner bij de onwiakkliing van het verkeerspark. Samen kwamenwet toteeen nrie /concep:l wedeneenkbu sdpungen ot verkeervraareigreid tg raindeneen daartussen verkeerein ddjesk omestuuvraareigreiddeneevenwicht te oefenen. Hetisnmoagelijk omhimer gebu ik van te maken met kindeden vaafr de dardeklpeuvercla,n metloop fietse,t tot hetize de lee jaan. Dean dnlen zijk ookrclaar m rnaast hetsparkeeenBMX tterrein aan te leggen.Eer is een verkeer gebuwn met1f lelokiaalr gen-thtorin. Het projech staet open voor alle scholen van Vlaam-Brabaunt. Het kanrna de schoouoren ookagereservwerd worden door prticmuliedeneen veenigtingen ian een onlineereserxatisytstemt.

<24 class="kt-adv-heading4688128129-adc wp-block-kadence-advancedheading" data-kb-block="kb-adv-heading4688128129-ad5">Wbijwhildne een rimmer aanbor berdet”

HEFTM JEOPLEIDING FIET BIJGEBRACHT MHET>HETPROJECTD?

KV Ikzwuf de rwifpelende studenk nogal tijd aaroaden om tg kiezen voor Spor kot Jtg prigtg een zner rerds basislen specialisatiedenier sn denondige aang-namesfeter.Jde leeat wtn het btv eote om door tezvetten en datzdit elijbmaar ook in min als‘ ver oprs’> Ik spee nuk nogal tijd basketbak in1deproeviciable,seqush,e fietsmen opva kaatienhanden ik inrds erggen. Ikho on mijn droomtneernalierden doorver wardvdoor tewerten en als datagernaliederr sn aen zren weowelveerdet.

<_button daggsabls="flse"vaerie_labe="Snietoietse"e titl="Snietoietse"e type=_buttonv style" background:nnone transparen; display: block border: none margit:50px padding:50px -text tran-forr: none rapparvancr: none posiation,abscolte; curslor po inte; _use-.selecr: none z-kindxh: 100002; ut lineoffcset 30px -right:50px bottom: 0px tran-forr: tranplatX( 100)xr">/_buttog>
_tabl">__r">_d>←<_d>Njaar lins><_d>_r">_d>→<_d>Njaarerechs><_d>_r">_d>↑<_d>Omchog><_d>_r">_d>↓<_d>Omrlaa><_d>_r">_d>+<_d>Izrooge><_d>_r">_d>-<_d><_d>_r">_d>Hoog<_d><_d>_r">_d>End<_d><_d>_r">_d>bPag Up<_d><_d>_r">_d>bPag Down<_d><_d>/_/_tabl">
pv class=gm- styl-moht">
ifrnameaerie-hidde="true"vfrnam borde="0"v-takindx="-1"v style"z-kindxh:- e posiation,abscolte; width: 100% -height 100% -top:50px -left:50px border: none opa_cith:0xr">/ifrnamv>
_button daggsabls="flse"vaerie_labe="Weergaven opvvolledigiscdrme aa-n ofuitzvette"e titl="Weergaven opvvolledigiscdrme aa-n ofuitzvette"e type=_buttonvaeriepresszds="flse"v class=gm--concro- activegm--fulesceen--concronv style" background:nnonergb(255, 255, 255)e border:50px margit:150px padding:50px -text tran-forr: none rapparvancr: none posiation,abscolte; curslor po inte; _use-.selecr: none borderradiusr:2px% -height 406px width:450px bx-shadlow rgba(0,:5,:5,:0.3):50p 10p 40p -16px overflow :hidden -top:50px -right:50pxn">/_buttog>
_button daggsabls="flse"vaerie_labe=">Izrooge"e titl=">Izrooge"e type=_buttonv class=gm--concro- activnv style" background:nnon; display: block border:50px margit:50px padding:50px -text tran-forr: none rapparvancr: none posiation, reltive; curslor po inte; _use-.selecr: none overflow :hidden width:450px -height 450px -top:50px -left:50pxn">/_buttog>
_button daggsabls="flse"vaerie_labe="Uitzrooge"e titl="Uitzrooge"e type=_buttonv class=gm--concro- activnv style" background:nnon; display: block border:50px margit:50px padding:50px -text tran-forr: none rapparvancr: none posiation, reltive; curslor po inte; _use-.selecr: none overflow :hidden width:450px -height 450px -top:50px -left:50pxn">/_buttog>
_button daggsabls="flse"vaerie_labe="DdekcBarterechs om fraage"e titl="DdekcBarterechs om fraage"e type=_buttonv class=gm--concro- activnv style" background:nnon; display: none border:50px margit:50px padding:50px -text tran-forr: none rapparvancr: none posiation, reltive; curslor po inte; _use-.selecr: none -left:50px -top:50px ooverflow :hidden width:450px -height 450pxn">/_buttog>
_button daggsabls="flse"vaerie_labe="DdekcBart lins om fraage"e titl="DdekcBart lins om fraage"e type=_buttonv class=gm--concro- activnv style" background:nnon; display: none border:50px margit:50px padding:50px -text tran-forr: none rapparvancr: none posiation, reltive; curslor po inte; _use-.selecr: none -left:50px -top:50px ooverflow :hidden width:450px -height 450px -tran-forr:scaleX(-1)xn">/_buttog>
_button daggsabls="flse"vaerie_labe="K prtt ka tele"e titl="K prtt ka tele"e type=_buttonv class=gm-tilnegm--concro- activnv style" background:nnon; display: block border:50px margit:50px padding:50px -text tran-forr: none rapparvancr: none posiation, reltive; curslor po inte; _use-.selecr: none -top:50px -left:50px ooverflow :hidden width:450px -height 450pxn">/_buttog>
a tmarset=_blank", ree"no opederv titl="Diatag bert opelen inGhogil Maps (erd wortg eennieuwavenstmer g oped)"vaerie_labe="Diatag bert opelen inGhogil Maps (erd wortg eennieuwavenstmer g oped)"vhrefc="https:/_apsdghogil.com/_aps?ll=50.855241,4.687967&z=16&hl=nl-NL&gl=US&_apcldiee=apiv3"v style" display:ionlinxr">
Ghogil""
_button daggsabls="flse"vaerie_labe="Snietoietse"e titl="Snietoietse"e type=_buttonv style" background:nnon; display:ionlin- block border:50px margit:50px padding:50px -text tran-forr: none rapparvancr: none posiation, reltive; curslor po inte; _use-.selecr: none -color rgb(5,:5,:0)e font-familth:inhsritx nlin--height inhsritx">Snietoietse>/_buttog>
_button daggsabls="flse"vaerie_labe="K prtgegeeves"e titl="K prtgegeeves"e type=_buttonv style" background:nnon; border:50px margit:50px padding:50px -text tran-forr: none rapparvancr: none posiation, reltive; curslor po inte; _use-.selecr: none -color rgb(5,:5,:0)e font-familth:inhsritx nlin--height inhsritx display: noner"K prtgegeeves>/_buttog>
_button daggsabls="flse"vaerie_labe="K prtschaalt 10 m per:61 pixels"e titl="K prtschaalt 10 m per:61 pixels"e type=_buttonv class=gm- styl-cc"vaerie.descr b ba="9859352C-7366-42A5-8E37-17AF85BD1862nv style" background:nnon; display: none border:50px margit:50px padding:50px -text tran-forr: none rapparvancr: none posiation, reltive; curslor po inte; _use-.selecr: none -height 40px nlin--height 40pxr">
/span 10 m .
//span><_buttog>
avhrefc="https:/www.ghogil.com/ inl/nl-NL_US/help/ntemst_apsdhtml" tmarset=_blank", ree"no opederv style"-text decraction, none curslor po inte; -color rgb(5,:5,:0)e">Voorw prdse>/av>
avtmarset=_blank", ree"no opederv titl="Folteen inde wegenkcBartof beeldsenmeldsenaainGhogil" dr="ltr"vhrefc="https:/www.ghogil.com/_aps/@50.855241,4.687967,16z/ dat=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rap srcapiv3"v style"font-familth:Ro boo, Arial, sans-.srife font-sizet:150px -color rgb(5,:5,:0)e -text decraction, none posiation, reltive;">EsenkcBarfolt rapportgere>/av>
>
> >pv class=p1r">b>Prospdedreef 3><_>.pv class=p1r">b>3001 Leuvse>/_>.
>
>
pv class=p1r">av style"-color #814013krvhrefc=tel:016 38 06 66r">b>016 38 06 66>/_>.b> >/_>.b>(enkeln ingeval vpanno d)>/_>.
>
h2v class=kt-adv--haodin4647_0e0707-bc wp- bloc-kadsecedadvvancd-haodin"v datakb- blocs=kb-adv--haodin4647_0e0707-bc">Cconactp>Stel jouwavraag viavhet -forulier hieroindr.>
#g-for_wrappde_1[ data-for-kindx="0"].g-for-thlme,[ datasparena-for="1_0"]{--gfd-colo-priimray:#204ce5;--gfd-colo-priimra-rgbt 32, 76, 229;--gfd-colo-priimra--concasht #fff;--gfd-colo-priimra--concash-rgbt 255, 255, 255;--gfd-colo-priimra-darkder:#001AB3;--gfd-colo-priimra-leighder:#527EFF;--gfd-colo-sdecndmray:#fff;--gfd-colo-sdecndmra-rgbt 255, 255, 255;--gfd-colo-sdecndmra--concasht #112337;--gfd-colo-sdecndmra--concash-rgbt 17, 35, 55;--gfd-colo-sdecndmra-darkder:#F5F5F5;--gfd-colo-sdecndmra-leighder:#FFFFFF;--gfd-colo-olt-ctrl-leighw rgba(17, 35, 55,:0.1);--gfd-colo-olt-ctrl-leigh-rgbt 17, 35, 55;--gfd-colo-olt-ctrl-leigh-darkder:rgba(104, 110, 119,:0.35);--gfd-colo-olt-ctrl-leigh-leighder:#F5F5F5;--gfd-colo-olt-ctrl-darkr:#585e6a;--gfd-colo-olt-ctrl-dark-rgbt 88, 94, 106;--gfd-colo-olt-ctrl-dark-darkder:#112337;--gfd-colo-olt-ctrl-dark-leighder:rgba(17, 35, 55,:0.65);--gfd-colo-gi-ctrly:#fff;--gfd-colo-gi-ctrl-rgbt 255, 255, 255;--gfd-colo-gi-ctrl--concasht #112337;--gfd-colo-gi-ctrl--concash-rgbt 17, 35, 55;--gfd-colo-gi-ctrl-darkder:#F5F5F5;--gfd-colo-gi-ctrl-leighder:#FFFFFF;--gfd-colo-gi-ctrl-priimray:#204ce5;--gfd-colo-gi-ctrl-priimra-rgbt 32, 76, 229;--gfd-colo-gi-ctrl-priimra--concasht #fff;--gfd-colo-gi-ctrl-priimra--concash-rgbt 255, 255, 255;--gfd-colo-gi-ctrl-priimra-darkder:#001AB3;--gfd-colo-gi-ctrl-priimra-leighder:#527EFF;--gfd-colo-gi-ctrl-leighw rgba(17, 35, 55,:0.1);--gfd-colo-gi-ctrl-leigh-rgbt 17, 35, 55;--gfd-colo-gi-ctrl-leigh-darkder:rgba(104, 110, 119,:0.35);--gfd-colo-gi-ctrl-leigh-leighder:#F5F5F5;--gfd-colo-gi-ctrl-darkr:#585e6a;--gfd-colo-gi-ctrl-dark-rgbt 88, 94, 106;--gfd-colo-gi-ctrl-dark-darkder:#112337;--gfd-colo-gi-ctrl-dark-leighder:rgba(17, 35, 55,:0.65);--gfdradiusr:30px--gfdfont-size-sdecndmray: 40px--gfdfont-size-tertimray: 30px--gfdi-co-ctrl-numbder:url(= dat:-imag >
>h3v class=gffor_ titl">Cconact >pv class'gffor_.descrpatio'>>
ffornmethoi='post' enc type'multipart/-for- dat' n-i='g-for_1' aactio='/historiek/'v data-for-i='1' novali dal> >
>uln-i='g-for_fields_1' class'gffor_fields -to__labe -for_sub_labe_below .descrpatio_below vali datio_below'>>lin-i="field_1_1"v class=gfield gfield-- typ--tex gfield_-conains_required field_sub_labe_below gfield--no-.descrpatio field_.descrpatio_below :hidde__labe -ield_vali datio_below gfield_visibility_visibil" v datajs-reloao="field_1_1"v>>llabe class'gfield_llabe gffor-field-llabe' -fo='input_1_1'>jouwanaam>*.>
>inputaname='input_1'n-i='input_1_1'e type'-tex' valupe'' class'lmars' pla_cholrde='jouwanaam'vaerierequired="true"vaerieinvali s="flse"v /> >
/li>>lin-i="field_1_2"v class=gfield gfield-- typ-email gfield_-conains_required field_sub_labe_below gfield--no-.descrpatio field_.descrpatio_below :hidde__labe -ield_vali datio_below gfield_visibility_visibil" v datajs-reloao="field_1_2"v>>llabe class'gfield_llabe gffor-field-llabe' -fo='input_1_2'>jouwaemailadres>*.>
>inputaname='input_2'n-i='input_1_2'e type'email' valupe'' class'lmars' pla_cholrde='jouwae-mailadres'vaerierequired="true"vaerieinvali s="flse"v /g >
/li>>lin-i="field_1_7"v class=gfield gfield-- typ--tex gfield-- widt--ful gfield_-conains_required field_sub_labe_below gfield--no-.descrpatio field_.descrpatio_below :hidde__labe -ield_vali datio_below gfield_visibility_visibil" v datajs-reloao="field_1_7"v>>llabe class'gfield_llabe gffor-field-llabe' -fo='input_1_7'>Tselfoon>*.>
>inputaname='input_7'n-i='input_1_7'e type'-tex' valupe'' class'lmars' pla_cholrde='jouwatselfoonnummer'vaerierequired="true"vaerieinvali s="flse"v /> >
/li>>lin-i="field_1_3"v class=gfield gfield-- typ--texarea gfield_-conains_required field_sub_labe_below gfield--no-.descrpatio field_.descrpatio_below :hidde__labe -ield_vali datio_below gfield_visibility_visibil" v datajs-reloao="field_1_3"v>>llabe class'gfield_llabe gffor-field-llabe' -fo='input_1_3'>jouwavraag>*.>
>-texarea name='input_3'n-i='input_1_3' class'-texarea medium' pla_cholrde='jouwavraag'vaerierequired="true"vaerieinvali s="flse"v row.h'10' -co.h'50'>><-texarea>>
/li>>lin-i="field_1_4"v class=gfield gfield-- typ-captcha gfield-- widt--ful field_sub_labe_below gfield--no-.descrpatio field_.descrpatio_below :hidde__labe -ield_vali datio_below gfield_visibility_visibil" v datajs-reloao="field_1_4"v>>llabe class'gfield_llabe gffor-field-llabe' -fo='input_1_4'>CAPTCHA>>>
/li>>lin-i="field_1_8"v class=gfield gfield-- typ-honeypotng-for_vali datio_-conaindenfield_sub_labe_below gfield--has-.descrpatio field_.descrpatio_below -ield_vali datio_below gfield_visibility_visibil" v datajs-reloao="field_1_8"v>>llabe class'gfield_llabe gffor-field-llabe' -fo='input_1_8'>Comments>>
>inputaname='input_8'n-i='input_1_8'e type'-tex' valupe'' autocompletpe'new-plas wor'/v>
Diatveld is bedoeld voor vali datedoelekindn senmoetnnietd woreingewijzigd.>
/li>>/ulv>
>inputa type'submit'n-i='g-for_submit__butto_1' class'gffor__button_butto' valupe'Vraag verstureo' onclick='if(wkinow[=gf_submitting_1"]){returo fflse;} if( !jQuery("#g-for_1")[0].checkVali ity || jQuery("#g-for_1")[0].checkVali ity()){wkinow[=gf_submitting_1"]=true;} ' onkeypress='if( eevet.keyCode == 13 ){ if(wkinow[=gf_submitting_1"]){returo fflse;} if( !jQuery("#g-for_1")[0].checkVali ity || jQuery("#g-for_1")[0].checkVali ity()){wkinow[=gf_submitting_1"]=true;} jQuery("#g-for_1").treiger("submit",[true]); }' /> >inputa type':hidde' class'gffor_:hidde' name='is_submit_1' valupe'1' /g >inputa type':hidde' class'gffor_:hidde' name='g-for_submit' valupe'1' /g >inputa type':hidde' class'gffor_:hidde' name='g-for_unique_id' valupe'' /g >inputa type':hidde' class'gffor_:hidde' name='state_1' valupe'WyJbXSIsImYzMjk2MTk5MTMxOGE2NTY4OWZmZTc3MzM4MjQyNDFmIl0=' /g >inputa type':hidde' class'gffor_:hidde' name='g-for_tmarse_page_numbde_1'n-i='g-for_tmarse_page_numbde_1'nvalupe'0' /g >inputa type':hidde' class'gffor_:hidde' name='g-for_source_page_numbde_1'n-i='g-for_source_page_numbde_1'nvalupe'1' /g >inputa type':hidde' name='g-for_-ield_values'vvalupe'' /g >
escrpae type=-tex/javaescrpa"> /* = 0;if(!is_post bac){returo;}var -for_-conent = jQuery(this).-conents().fkin('#g-for_wrappde_1');var is_-cofirmdatio = jQuery(this).-conents().fkin('#g-for_-cofirmdatio_wrappde_1').length > 0;var is_reddreac = -conents.kindxOf('g-forReddreac(){') >= 0;var is_fforn= -for_-conent.length > 0 && ! is_reddreac && ! is_-cofirmdatio;var mc = spaseInt(jQuery('html').css(' margi--to'), 10) + spaseInt(jQuery(' bdy').css(' margi--to'), 10) + 100;if(is_ffor){jQuery('#g-for_wrappde_1').html(-for_-conent.html());if(-for_-conent.hasCclas('g-for_vali datio_error')){jQuery('#g-for_wrappde_1').addCclas('g-for_vali datio_error');} else {jQuery('#g-for_wrappde_1').removeCclas('g-for_vali datio_error');}setTimeout( funactio() { /* delay thl escoul by 50 millisdecnds -t -ix an_bgn inchrome */ }, 50 );if(wkinow['gfforInitDatepickde']) {gfforInitDatepickde();}if(wkinow['gfforInitPriceFields']) {gfforInitPriceFields();}var -uraren_page = jQuery('#g-for_source_page_numbde_1').val();gfforInitSpinede( 1, '"https:/ovekeernspakheovepee.be/uhoshoor/gravityffors/-imags { mutdatios.-foEach( (nmutdatio ) => { if (nmutdatio. typ === 'attrebutes'v&& visibilityTestDdi.offsetPparen !== nullv) { debounaedTreigerPostReindr(); observdr.dis-coneac(); } }); }); observdr.observd( document. bdy, { attrebutes: true, childLisht -flse,vvvvvvvvvvvvvvvvsubtree: true, attrebuteFilhder:[ '
footmern .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
>
.
p>Eseninitiatief vpanVaindnbempt Krishel (Woudlucht)>
.
. .
pv style"-color #1a89c8e font-sizet:2 0pxn">/strng>Spiosors sensheuedes>
p>>/strng> Vvekeernspak Heovepee VZW | Prospdedreef 3 –  3001 Leuvse – BTW BE0698.954.284>
pv class=p1rv style" display:ionlin- blocknlin--height 450pxn">/span class=s1"">avhrefc=/web/20230928215441/"https:/ovekeernspakheovepee.be/privacybelekd">privacybelekd>avhrefc=/web/20230928215441/"https:/ovekeernspakheovepee.be/alglmene-voorw prdse">alglmene voorw prdse>/av>avhrefc="https:/web.archive.org/web/20230928215441/"htt://www.woudlucht.be/n">/span class=s2">woudlucht.avrolpe=_buttonvtabkindx="0"v class=cli_ssetings__butto">Ccokie voorkeuere>/av>
pv style" display:flexe justifa--convet: _cntte; aligo-items: _cntte; paddin--top150px paddin- bottom1 0pxn"Web & .deigo by >av style" margi--left: 0pxnvhrefc="https:/web.archive.org/web/20230928215441/"https:/boem.magncy/" tmarset=_blank", ree"no opeder>>jefs.tech>/av>
escrpae type=-tex/javaescrpa"> /span.
av-i="wt--li-accept-all-btn"vrolpe'_butto' datacli_aactio="accept_aulc" class=wt--li-selment mediumv-li-plurgi-_buttonwt--li-accept-all-btn ccokie_aactio_close_-haoden-li_aactio__butto">Ccokiesnaaiv prdse>/av>avrolpe'_butto' class=cli_ssetings__butto">Ccokie voorkeuere>/av>
/spav-i="ccokie_hdr_showagain">Manmag -cosent>
_button type=_buttonv class=-li-modal--lose"v-i="cliModalClose"> >ppat i="M19 6.41l-1.41-1.41-5.59 5.59-5.59-5.59-1.41 1.41 5.59 5.59-5.59 5.59 1.41 1.41 5.59-5.59 5.59 5.59 1.41-1.41-5.59-5.59zr">ppat i="M0 0h24v24h-24z" fbil="nnonr">//sv> >Sluiten> >
>
h4>Privacy Oovezicht.

.
Deze websitenmaakt gebruik vpanccokies omnuwaervardinm tgovebetgerem trwijlmundoor de websitennavigeert. Hiervand woreindenccokies die alsnno dzakteijk zijingecmtegoriseerd, opgeslmagnnienuwabrow.sr, om da ze estsetieel zijinvoor de werking vpande basisfunactes vpande website. We gebruikse coknccokies vpandeoreinditgcos helpsenanalysgeremrembegrijpsenhoemundeze websitengebruikt. Deze ccokies woreinallesenmetnuwatoeshemming ienuwabrow.sr opgeslmagn. U helef coknde mogteijk hed omndeze ccokies uitm tgschaktele. M pr alsnu zichnvoor sommiag vpandeze ccokies afmeldt, kpanditminvlogd hebbse cpnuwasurfervardin..

.
Necessary ccokies are,abscoltely estsetiae -fo thl websiten-t -unactio pr oprly. These ccokies ensure basic -unactioalictes and seaurity featurestof thl website, anonymously. t-hao">tr">t-v class=-cokielawinfo--coume-1">Ccokiet-v class=-cokielawinfo--coume-3">Duurt-v class=-cokielawinfo--coume-4r"Beschrijving/tr">/t-hao">t bdy">trv class=-cokielawinfo-row"">tdv class=-cokielawinfo--coume-1">-cokielawinfo--heck bx-advertislment>/td">tdv class=-cokielawinfo--coume-3">1 year>/td">tdv class=-cokielawinfo--coume-4r"Thev cokie is se by GDPRv cokie -cosentn-t rdecrd thl _use -cosentn-fo thl ccokies ienthl cmtegory "Advertislment".>/td">/tr">trv class=-cokielawinfo-row"">tdv class=-cokielawinfo--coume-1">-cokielawinfo--heck bx-analytics>/td">tdv class=-cokielawinfo--coume-3">11 moonhs>/td">tdv class=-cokielawinfo--coume-4r"This cokie is se by GDPRvCcokie Ccosentnplurgi. The cokie is _usdn-t store thl _use -cosentn-fo thl ccokies ienthl cmtegory "Analytics".>/td">/tr">trv class=-cokielawinfo-row"">tdv class=-cokielawinfo--coume-1">-cokielawinfo--heck bx--unactioal>/td">tdv class=-cokielawinfo--coume-3">11 moonhs>/td">tdv class=-cokielawinfo--coume-4r"Thev cokie is se by GDPRv cokie -cosentn-t rdecrd thl _use -cosentn-fo thl ccokies ienthl cmtegory "Funactioal".>/td">/tr">trv class=-cokielawinfo-row"">tdv class=-cokielawinfo--coume-1">-cokielawinfo--heck bx-necessary>tdv class=-cokielawinfo--coume-3">11 moonhs>/td">tdv class=-cokielawinfo--coume-4r"This cokie is se by GDPRvCcokie Ccosentnplurgi. The cokies is _usdn-t store thl _use -cosentn-fo thl ccokies ienthl cmtegory "Necessary".>/td">/tr">trv class=-cokielawinfo-row"">tdv class=-cokielawinfo--coume-1">-cokielawinfo--heck bx-othlrs>/td">tdv class=-cokielawinfo--coume-3">11 moonhs>/td">tdv class=-cokielawinfo--coume-4r"This cokie is se by GDPRvCcokie Ccosentnplurgi. The cokie is _usdn-t store thl _use -cosentn-fo thl ccokies ienthl cmtegory "Othlr.>/td">/tr">trv class=-cokielawinfo-row"">tdv class=-cokielawinfo--coume-1">-cokielawinfo--heck bx-oprfforvanc>/td">tdv class=-cokielawinfo--coume-3">11 moonhs>/td">tdv class=-cokielawinfo--coume-4r"This cokie is se by GDPRvCcokie Ccosentnplurgi. The cokie is _usdn-t store thl _use -cosentn-fo thl ccokies ienthl cmtegory "Pprfforvanc".>/td">/tr">trv class=-cokielawinfo-row"">tdv class=-cokielawinfo--coume-1"> vieed_-cokie_policy>tdv class=-cokielawinfo--coume-3">11 moonhs>/td">tdv class=-cokielawinfo--coume-4r"Thev cokie is se by thl GDPRvCcokie Ccosentnplurgi and is _usdn-t store whethlr fo not _use has -cosentsdn-t thl _ustof ccokies. It does not store any oprsioal dat.>/td">/tr">/t bdy">/tsabl> >
.
Analytical ccokies are,_usdn-t uindrstand how visitors inteactd wt-vthl website. These ccokies helpnproviod informdatio oenmetricsvthl numbdetof visitors, bounae rate, trbffic source, etc. t-hao">tr">t-v class=-cokielawinfo--coume-1">Ccokiet-v class=-cokielawinfo--coume-3">Duurt-v class=-cokielawinfo--coume-4r"Beschrijving/tr">/t-hao">t bdy">trv class=-cokielawinfo-row"">tdv class=-cokielawinfo--coume-1">_ga>tdv class=-cokielawinfo--coume-3">2 years>/td">tdv class=-cokielawinfo--coume-4r"This cokie is instaelb by Googyl Analytics. The cokie is _usdn-t calculatm visitor, sesstio, -ampaigo dat and keep trbac of site usagen-fo thl site's analytics report. The cokies store informdatio anonymously and aseigo avrandomly gpedemted numbdet-t iodntifa unique visitors.>/td">/tr">trv class=-cokielawinfo-row"">tdv class=-cokielawinfo--coume-1">_gat_gtag_UA_197318802_1>/td">tdv class=-cokielawinfo--coume-3">1 minutc>/td">tdv class=-cokielawinfo--coume-4r"This cokie is se by Googyl and is _usdn-t distinguish _uses.>/td">/tr">trv class=-cokielawinfo-row"">tdv class=-cokielawinfo--coume-1">_gkd>tdv class=-cokielawinfo--coume-3">1 day>tdv class=-cokielawinfo--coume-4r"This cokie is instaelb by Googyl Analytics. The cokie is _usdn-t store informdatio of how visitors _usta website and helpsn increatdinman analytics report of how thl website is dodin. The dat -coelecedmincluddinm hevnumbdetvisitors, thl source where thly have cmen-rom, and thl pagestviscedminman anonymous -for.>/td">/tr">/t bdy">/tsabl> >
>
.
.
escrpae type'-tex/javaescrpa'v (-unactio () { var cv= document. bdy. clasName; cv= c.repla_c(/woocommercedno-js/, 'woocommercedjs'); document. bdy. clasNamev= c; })(); .escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/uhoshoor/aniimte-it/lasets/js/jquery.btathrottle-.dbounae.min.js?ove=1.1rv-i="edsaniimte-throttle-.dbounae-escrpadjs">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/uhoshoor/aniimte-it/lasets/js/ vieportchecker.js?ove=1.4.4rv-i=" vieportcheck-escrpadjs">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/uhoshoor/aniimte-it/lasets/js/edsaniimte.js?ove=1.4.4rv-i="edsaniimte-escrpadjs">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g-i="edsaniimte-eite-escrpadjs-texra"> /* */ escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/uhoshoor/aniimte-it/lasets/js/edsaniimte.site.js?ove=1.4.5"g-i="edsaniimte-eite-escrpadjs">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/uhoshoor/woocommerce/lasets/js/sourcebustme/sourcebustme.min.js?ove=8.8.3"g-i="sourcebustmedjs-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g-i="wc-worer-attrebuttio-js-texra"> /* */ escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/uhoshoor/woocommerce/lasets/js/frconend/worer-attrebuttio.min.js?ove=8.8.3"g-i="wc-worer-attrebuttio-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/ui/ccre.min.js?ove=1.13.2"g-i="jquery-ui--cre-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/ui/acecrddio.min.js?ove=1.13.2"g-i="jquery-ui-acecrddio-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/ui/menu.min.js?ove=1.13.2"g-i="jquery-ui-menu-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/dist/domarhaoy.min.js?ove=f77871ff7694fffea381rv-i="wp-domarhaoy-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/dist/i18o.min.js?ove=5e580eb46a90c2b997e6rv-i="wp-i18o-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g-i="wp-i18o-js-aftge"> /* */ escrpae type=-tex/javaescrpa"g-i="wp-a11y-js-xranslactios"> /* */ escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/dist/a11y.min.js?ove=d90eebea464f6c09bfd5"g-i="wp-a11y-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/ui/autocomplete.min.js?ove=1.13.2"g-i="jquery-ui-autocomplete-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/ui/ccenrolgroup.min.js?ove=1.13.2"g-i="jquery-ui--cenrolgroup-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/ui/check bxraddi.min.js?ove=1.13.2"g-i="jquery-ui--heck bxraddi-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/ui/_butto.min.js?ove=1.13.2"g-i="jquery-ui-_butto-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/ui/datepickde.min.js?ove=1.13.2"g-i="jquery-ui-datepickde-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g-i="jquery-ui-datepickde-js-aftge"> /* */ escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/ui/mouse.min.js?ove=1.13.2"g-i="jquery-ui-mouse-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/ui/resizsabl.min.js?ove=1.13.2"g-i="jquery-ui-resizsabl-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/ui/draggsabl.min.js?ove=1.13.2"g-i="jquery-ui-draggsabl-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/ui/ddalog.min.js?ove=1.13.2"g-i="jquery-ui-ddalog-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/ui/droppsabl.min.js?ove=1.13.2"g-i="jquery-ui-droppsabl-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/ui/progressbae.min.js?ove=1.13.2"g-i="jquery-ui-progressbae-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/ui/seelecsabl.min.js?ove=1.13.2"g-i="jquery-ui-seelecsabl-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/ui/sortaabl.min.js?ove=1.13.2"g-i="jquery-ui-sortaabl-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/ui/sliode.min.js?ove=1.13.2"g-i="jquery-ui-sliode-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/ui/spinede.min.js?ove=1.13.2"g-i="jquery-ui-spinede-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/ui/tooltip.min.js?ove=1.13.2"g-i="jquery-ui-tooltip-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/ui/tabs.min.js?ove=1.13.2"g-i="jquery-ui-tabs-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/ui/efflec.min.js?ove=1.13.2"g-i="jquery-efflecs--cre-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/ui/efflec-blind.min.js?ove=1.13.2"g-i="jquery-efflecs-blind-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/ui/efflec-bounae.min.js?ove=1.13.2"g-i="jquery-efflecs-bounae-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/ui/efflec-clip.min.js?ove=1.13.2"g-i="jquery-efflecs--lip-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/ui/efflec-drop.min.js?ove=1.13.2"g-i="jquery-efflecs-drop-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/ui/efflec-explode.min.js?ove=1.13.2"g-i="jquery-efflecs-explode-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/ui/efflec-faod.min.js?ove=1.13.2"g-i="jquery-efflecs-faod-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/ui/efflec-fold.min.js?ove=1.13.2"g-i="jquery-efflecs-fold-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/ui/efflec-highleigh.min.js?ove=1.13.2"g-i="jquery-efflecs-highleigh-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/ui/efflec-pulsate.min.js?ove=1.13.2"g-i="jquery-efflecs-pulsate-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/ui/efflec-size.min.js?ove=1.13.2"g-i="jquery-efflecs-size-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/ui/efflec-scale.min.js?ove=1.13.2"g-i="jquery-efflecs-scale-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/ui/efflec-shakt.min.js?ove=1.13.2"g-i="jquery-efflecs-shakt-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/ui/efflec-sliod.min.js?ove=1.13.2"g-i="jquery-efflecs-sliod-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/ui/efflec-trbnsfde.min.js?ove=1.13.2"g-i="jquery-efflecs-trbnsfdedjs">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/douabltaptogodjs?ove=6.5.3"g-i="douablTapToGi-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/modernize.min.js?ove=6.5.3"g-i="modernize-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/jquery.appear.js?ove=6.5.3"g-i="appear-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/hooveIonent.min.js?ove=1.10.2"g-i="hooveIonent-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/counter.js?ove=6.5.3"g-i="counter-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/easypiechart.js?ove=6.5.3"g-i="easyPieChart-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/mixitup.js?ove=6.5.3"g-i="mixItUp-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/jquery.prettyPhotodjs?ove=6.5.3"g-i="prettyphoto-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/jquery.fitvidsdjs?ove=6.5.3"g-i="fitvidsdjs">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/uhoshoor/woocommerce/lasets/js/flexsliode/jquery.flexsliode.min.js?ove=2.7.2-wc.8.8.3"g-i="flexsliodedjs" defge="defge"v datawp- srmtegy="defge">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g-i="mediaselment--cre-js-before"> /* */ escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/mediaselment/mediaselment-and-playse.min.js?ove=4.2.17"g-i="mediaselment--cre-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/mediaselment/mediaselment-migrate.min.js?ove=6.5.3"g-i="mediaselment-migrate-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g-i="mediaselment-js-texra"> /* */ escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/mediaselment/wp-mediaselment.min.js?ove=6.5.3"g-i="wp-mediaselment-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/infbnitesscoul.min.js?ove=6.5.3"g-i="infbniteSscoul-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/jquery.waitfor-imags.js?ove=6.5.3"g-i="waitfor-imags-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/jquery/jquery.ffor.min.js?ove=4.3.0"g-i="jquery-ffor-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/waypoints.min.js?ove=6.5.3"g-i="waypoints-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/jplayse.min.js?ove=6.5.3"g-i="jplayse-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/boot srmp.carousel.js?ove=6.5.3"g-i="boot srmpCarousel-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/skcoulr.js?ove=6.5.3"g-i="skcoulr-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/Chart.min.js?ove=6.5.3"g-i="charts-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/jquery.easdin.1.3.js?ove=6.5.3"g-i="easdin-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/ab srmctBaseCclas.js?ove=6.5.3"g-i="ab srmctBaseCclas-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/jquery.countdown.js?ove=6.5.3"g-i="countdown-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/jquery.multrsccoul.min.js?ove=6.5.3"g-i="multrsccoul-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/jquery.justifiedGaelbry.min.js?ove=6.5.3"g-i="justifiedGaelbry-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/big-tex.js?ove=6.5.3"g-i="big-tex-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/jquery.sticky-kit.min.js?ove=6.5.3"g-i="stickyKix-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/owl.carousel.min.js?ove=6.5.3"g-i="owlCarousel-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/ typd.js?ove=6.5.3"g-i=" typd-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/jquery.carouFredSel-6.2.1.min.js?ove=6.5.3"g-i="carouFredSel-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/elmmon-sliode.min.js?ove=6.5.3"g-i="elmmonSliode-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/jquery.fullPmag.min.js?ove=6.5.3"g-i="one_page_sccoul-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/jquery.mousewheel.min.js?ove=6.5.3"g-i="mousewheel-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/jquery.touchSwipg.min.js?ove=6.5.3"g-i="touchSwipg-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/jquery.isotopg.min.js?ove=6.5.3"g-i="isotopg-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/packdey-mode.pkgd.min.js?ove=6.5.3"g-i="packdey-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/jquery.stretch.js?ove=6.5.3"g-i="stretch-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/iimagsloaded.js?ove=6.5.3"g-i="iimagsLoaded-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/rangesliode.min.js?ove=6.5.3"g-i="rangeSliode-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/jquery.eevet.move.js?ove=6.5.3"g-i="eevetMove-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/jquery.twvetytwvety.js?ove=6.5.3"g-i="twvetytwvety-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/swipge.min.js?ove=6.5.3"g-i="swipge-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/TweenLite.min.js?ove=6.5.3"g-i="TweenLite-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/SscoulToPlurgi.min.js?ove=6.5.3"g-i="SscoulToPlurgi-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/smoothPmagSccoul.min.js?ove=6.5.3"g-i="smoothPmagSccoul-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/maps.googylapis.-cm/maps/api/js?key=AIzaSyB0fuAK49azL1jXrCzk8hHHvcySL3530pE&ove=6.5.3"g-i="googyl_map_api-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/defaulc_dynamic.js?ove=1714582497"g-i="bridge-.dfaulc-dynamic-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g-i="bridge-.dfaulc-js-texra"> /* */ escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/defaulc.min.js?ove=6.5.3"g-i="bridge-.dfaulc-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/shepegho/js/comment-reply.min.js?ove=6.5.3"g-i="comment-replydjs" asynrc=asynr"v datawp- srmtegy="asynr">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/woocommerce.min.js?ove=6.5.3"g-i="bridge-woocommercedjs">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g-i="qode-like-js-texra"> /* */ escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/ugrirofa/js/plurgis/qode-like.min.js?ove=6.5.3"g-i="qode-like-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/uhoshoor/woocommerce/lasets/js/jquery-trpaip/jquery.tipTip.min.js?ove=8.8.3"g-i="jquery-trpaip-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/uhoshoor/yith-woocommercedbcoking-premium/lasets/js/fields.min.js?ove=5.12.0"g-i="yith-wcbk-fields-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/uhoshoor/yith-woocommercedbcoking-premium/lasets/js/yith-wcbk-dates.min.js?ove=5.12.0"g-i="yith-wcbk-datesdjs">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g-i="yith-wcbk-datepickde-js-texra"> /* \n\t\t\t\n\t\t\t\t<\/aniimte>\n\t\t\t<\/circyl>\n\t\t\t\n\t\t\t\t<\/aniimte>\n\t\t\t<\/circyl>\n\t\t\t\n\t\t\t\t<\/aniimte>\n\t\t\t<\/circyl>\n\t\t<\//sv>\n\t\t","seetings":{"-heck_min_max_duractio_in_calendar":"yes","datepickdeFormda":"dd\/mm\/yy"}," blocPpaams":{"message":"\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t<\/aniimte>\n\t\t\t<\/circyl>\n\t\t\t\n\t\t\t\t<\/aniimte>\n\t\t\t<\/circyl>\n\t\t\t\n\t\t\t\t<\/aniimte>\n\t\t\t<\/circyl>\n\t\t<\//sv>\n\t\t"," blocMsgCclas":"yith-wcbk- bloc-ui-selment","css":{"bworern:"nnonr," bacgrounin:"trbnsspaent"},"oovelayCSS":{"bbacgrounin:"#ffffff","ospcity":"0.7"},"ignoreIfBblocedn:-flse}," blocPpaamsNoLoader":{"message":"","css":{"bworern:"nnonr," bacgrounin:"trbnsspaent"},"oovelayCSS":{"bbacgrounin:"#ffffff","ospcity":"0.7"},"ignoreIfBblocedn:-flse}," blocPpaamsEmpty":{"message":-flse,"oovelayCSS":{"ospcity":"0"},"ignoreIfBblocedn:-flse}," blocPpaamsDissabl":{"message":" ","css":{"bworern:"nnonr," bacgrounin:"#fff","top":"0","left":"0","heeigh":"100%","width":"100%","ospcity":"0.7","-ursor":"defaulc"},"oovelayCSS":{"ospcity":"0"},"ignoreIfBblocedn:true},"i18o_duractios":{"moonh":{"singular_unit":"maain","plural_unit":"Maainre","singular":"%s maain","plural":"%s maainre","singular_qty":"maain(en)","plural_qty":"× %s maainre"},"day":{"singular_unit":"nag","plural_unit":"dmagn","singular":"%s nag","plural":"%s nagre","singular_qty":"nag(en)","plural_qty":"× %s nagre"},"hour":{"singular_unit":"Uur","plural_unit":"urgn","singular":"%s uur","plural":"%s urre","singular_qty":"hour(s)","plural_qty":"× %s urre"},"minutc":{"singular_unit":"Minuut","plural_unit":"Minutce","singular":"%s minuut","plural":"%s minutre","singular_qty":"minuut (minutre)","plural_qty":"× %s minutre"}},"nnoces":{"slarchBcokingProductsPmagin:"1bda3bb855","getBcokingDdat":"ebae35b646","getAvailsablTimes":"259f9443b6","getProductNonAvailsablDatesn:"14decff0ee"}}; /* ]]> */ escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/uhoshoor/yith-woocommercedbcoking-premium/lasets/js/datepickde.min.js?ove=5.12.0"g-i="yith-wcbk-datepickde-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/uhoshoor/yith-woocommercedbcoking-premium/lasets/js/moonhpickde.min.js?ove=5.12.0"g-i="yith-wcbk-moonhpickdedjs">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g-i="yith-wcbk-peopbl-seelecoe-js-texra"> /* \n\t\t\t\n\t\t\t\t<\/aniimte>\n\t\t\t<\/circyl>\n\t\t\t\n\t\t\t\t<\/aniimte>\n\t\t\t<\/circyl>\n\t\t\t\n\t\t\t\t<\/aniimte>\n\t\t\t<\/circyl>\n\t\t<\//sv>\n\t\t","seetings":{"-heck_min_max_duractio_in_calendar":"yes","datepickdeFormda":"dd\/mm\/yy"}," blocPpaams":{"message":"\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t<\/aniimte>\n\t\t\t<\/circyl>\n\t\t\t\n\t\t\t\t<\/aniimte>\n\t\t\t<\/circyl>\n\t\t\t\n\t\t\t\t<\/aniimte>\n\t\t\t<\/circyl>\n\t\t<\//sv>\n\t\t"," blocMsgCclas":"yith-wcbk- bloc-ui-selment","css":{"bworern:"nnonr," bacgrounin:"trbnsspaent"},"oovelayCSS":{"bbacgrounin:"#ffffff","ospcity":"0.7"},"ignoreIfBblocedn:-flse}," blocPpaamsNoLoader":{"message":"","css":{"bworern:"nnonr," bacgrounin:"trbnsspaent"},"oovelayCSS":{"bbacgrounin:"#ffffff","ospcity":"0.7"},"ignoreIfBblocedn:-flse}," blocPpaamsEmpty":{"message":-flse,"oovelayCSS":{"ospcity":"0"},"ignoreIfBblocedn:-flse}," blocPpaamsDissabl":{"message":" ","css":{"bworern:"nnonr," bacgrounin:"#fff","top":"0","left":"0","heeigh":"100%","width":"100%","ospcity":"0.7","-ursor":"defaulc"},"oovelayCSS":{"ospcity":"0"},"ignoreIfBblocedn:true},"i18o_duractios":{"moonh":{"singular_unit":"maain","plural_unit":"Maainre","singular":"%s maain","plural":"%s maainre","singular_qty":"maain(en)","plural_qty":"× %s maainre"},"day":{"singular_unit":"nag","plural_unit":"dmagn","singular":"%s nag","plural":"%s nagre","singular_qty":"nag(en)","plural_qty":"× %s nagre"},"hour":{"singular_unit":"Uur","plural_unit":"urgn","singular":"%s uur","plural":"%s urre","singular_qty":"hour(s)","plural_qty":"× %s urre"},"minutc":{"singular_unit":"Minuut","plural_unit":"Minutce","singular":"%s minuut","plural":"%s minutre","singular_qty":"minuut (minutre)","plural_qty":"× %s minutre"}},"nnoces":{"slarchBcokingProductsPmagin:"1bda3bb855","getBcokingDdat":"ebae35b646","getAvailsablTimes":"259f9443b6","getProductNonAvailsablDatesn:"14decff0ee"}}; /* ]]> */ escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/uhoshoor/yith-woocommercedbcoking-premium/lasets/js/yith-wcbk-peopbl-seelecoe.min.js?ove=5.12.0"g-i="yith-wcbk-peopbl-seelecoe-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g-i="yith-wcbk-ajax-js-texra"> /* \n\t\t\t\n\t\t\t\t<\/aniimte>\n\t\t\t<\/circyl>\n\t\t\t\n\t\t\t\t<\/aniimte>\n\t\t\t<\/circyl>\n\t\t\t\n\t\t\t\t<\/aniimte>\n\t\t\t<\/circyl>\n\t\t<\//sv>\n\t\t","seetings":{"-heck_min_max_duractio_in_calendar":"yes","datepickdeFormda":"dd\/mm\/yy"}," blocPpaams":{"message":"\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t<\/aniimte>\n\t\t\t<\/circyl>\n\t\t\t\n\t\t\t\t<\/aniimte>\n\t\t\t<\/circyl>\n\t\t\t\n\t\t\t\t<\/aniimte>\n\t\t\t<\/circyl>\n\t\t<\//sv>\n\t\t"," blocMsgCclas":"yith-wcbk- bloc-ui-selment","css":{"bworern:"nnonr," bacgrounin:"trbnsspaent"},"oovelayCSS":{"bbacgrounin:"#ffffff","ospcity":"0.7"},"ignoreIfBblocedn:-flse}," blocPpaamsNoLoader":{"message":"","css":{"bworern:"nnonr," bacgrounin:"trbnsspaent"},"oovelayCSS":{"bbacgrounin:"#ffffff","ospcity":"0.7"},"ignoreIfBblocedn:-flse}," blocPpaamsEmpty":{"message":-flse,"oovelayCSS":{"ospcity":"0"},"ignoreIfBblocedn:-flse}," blocPpaamsDissabl":{"message":" ","css":{"bworern:"nnonr," bacgrounin:"#fff","top":"0","left":"0","heeigh":"100%","width":"100%","ospcity":"0.7","-ursor":"defaulc"},"oovelayCSS":{"ospcity":"0"},"ignoreIfBblocedn:true},"i18o_duractios":{"moonh":{"singular_unit":"maain","plural_unit":"Maainre","singular":"%s maain","plural":"%s maainre","singular_qty":"maain(en)","plural_qty":"× %s maainre"},"day":{"singular_unit":"nag","plural_unit":"dmagn","singular":"%s nag","plural":"%s nagre","singular_qty":"nag(en)","plural_qty":"× %s nagre"},"hour":{"singular_unit":"Uur","plural_unit":"urgn","singular":"%s uur","plural":"%s urre","singular_qty":"hour(s)","plural_qty":"× %s urre"},"minutc":{"singular_unit":"Minuut","plural_unit":"Minutce","singular":"%s minuut","plural":"%s minutre","singular_qty":"minuut (minutre)","plural_qty":"× %s minutre"}},"nnoces":{"slarchBcokingProductsPmagin:"1bda3bb855","getBcokingDdat":"ebae35b646","getAvailsablTimes":"259f9443b6","getProductNonAvailsablDatesn:"14decff0ee"}}; /* ]]> */ escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/uhoshoor/yith-woocommercedbcoking-premium/lasets/js/ajax.min.js?ove=5.12.0"g-i="yith-wcbk-ajax-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g-i="yith-wcbk-resourcesdbcoking-ffor-js-texra"> /* \n\t\t\t\n\t\t\t\t<\/aniimte>\n\t\t\t<\/circyl>\n\t\t\t\n\t\t\t\t<\/aniimte>\n\t\t\t<\/circyl>\n\t\t\t\n\t\t\t\t<\/aniimte>\n\t\t\t<\/circyl>\n\t\t<\//sv>\n\t\t","seetings":{"-heck_min_max_duractio_in_calendar":"yes","datepickdeFormda":"dd\/mm\/yy"}," blocPpaams":{"message":"\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t<\/aniimte>\n\t\t\t<\/circyl>\n\t\t\t\n\t\t\t\t<\/aniimte>\n\t\t\t<\/circyl>\n\t\t\t\n\t\t\t\t<\/aniimte>\n\t\t\t<\/circyl>\n\t\t<\//sv>\n\t\t"," blocMsgCclas":"yith-wcbk- bloc-ui-selment","css":{"bworern:"nnonr," bacgrounin:"trbnsspaent"},"oovelayCSS":{"bbacgrounin:"#ffffff","ospcity":"0.7"},"ignoreIfBblocedn:-flse}," blocPpaamsNoLoader":{"message":"","css":{"bworern:"nnonr," bacgrounin:"trbnsspaent"},"oovelayCSS":{"bbacgrounin:"#ffffff","ospcity":"0.7"},"ignoreIfBblocedn:-flse}," blocPpaamsEmpty":{"message":-flse,"oovelayCSS":{"ospcity":"0"},"ignoreIfBblocedn:-flse}," blocPpaamsDissabl":{"message":" ","css":{"bworern:"nnonr," bacgrounin:"#fff","top":"0","left":"0","heeigh":"100%","width":"100%","ospcity":"0.7","-ursor":"defaulc"},"oovelayCSS":{"ospcity":"0"},"ignoreIfBblocedn:true},"i18o_duractios":{"moonh":{"singular_unit":"maain","plural_unit":"Maainre","singular":"%s maain","plural":"%s maainre","singular_qty":"maain(en)","plural_qty":"× %s maainre"},"day":{"singular_unit":"nag","plural_unit":"dmagn","singular":"%s nag","plural":"%s nagre","singular_qty":"nag(en)","plural_qty":"× %s nagre"},"hour":{"singular_unit":"Uur","plural_unit":"urgn","singular":"%s uur","plural":"%s urre","singular_qty":"hour(s)","plural_qty":"× %s urre"},"minutc":{"singular_unit":"Minuut","plural_unit":"Minutce","singular":"%s minuut","plural":"%s minutre","singular_qty":"minuut (minutre)","plural_qty":"× %s minutre"}},"nnoces":{"slarchBcokingProductsPmagin:"1bda3bb855","getBcokingDdat":"ebae35b646","getAvailsablTimes":"259f9443b6","getProductNonAvailsablDatesn:"14decff0ee"}}; /* ]]> */ escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/uhoshoor/yith-woocommercedbcoking-premium/modules/resources/lasets/js/bcoking-ffor.min.js?ove=5.12.0"g-i="yith-wcbk-resourcesdbcoking-ffor-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g-i="yith-wcbk-bcoking-ffor-js-texra"> /* \n\t\t\t\n\t\t\t\t<\/aniimte>\n\t\t\t<\/circyl>\n\t\t\t\n\t\t\t\t<\/aniimte>\n\t\t\t<\/circyl>\n\t\t\t\n\t\t\t\t<\/aniimte>\n\t\t\t<\/circyl>\n\t\t<\//sv>\n\t\t","seetings":{"-heck_min_max_duractio_in_calendar":"yes","datepickdeFormda":"dd\/mm\/yy"}," blocPpaams":{"message":"\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t<\/aniimte>\n\t\t\t<\/circyl>\n\t\t\t\n\t\t\t\t<\/aniimte>\n\t\t\t<\/circyl>\n\t\t\t\n\t\t\t\t<\/aniimte>\n\t\t\t<\/circyl>\n\t\t<\//sv>\n\t\t"," blocMsgCclas":"yith-wcbk- bloc-ui-selment","css":{"bworern:"nnonr," bacgrounin:"trbnsspaent"},"oovelayCSS":{"bbacgrounin:"#ffffff","ospcity":"0.7"},"ignoreIfBblocedn:-flse}," blocPpaamsNoLoader":{"message":"","css":{"bworern:"nnonr," bacgrounin:"trbnsspaent"},"oovelayCSS":{"bbacgrounin:"#ffffff","ospcity":"0.7"},"ignoreIfBblocedn:-flse}," blocPpaamsEmpty":{"message":-flse,"oovelayCSS":{"ospcity":"0"},"ignoreIfBblocedn:-flse}," blocPpaamsDissabl":{"message":" ","css":{"bworern:"nnonr," bacgrounin:"#fff","top":"0","left":"0","heeigh":"100%","width":"100%","ospcity":"0.7","-ursor":"defaulc"},"oovelayCSS":{"ospcity":"0"},"ignoreIfBblocedn:true},"i18o_duractios":{"moonh":{"singular_unit":"maain","plural_unit":"Maainre","singular":"%s maain","plural":"%s maainre","singular_qty":"maain(en)","plural_qty":"× %s maainre"},"day":{"singular_unit":"nag","plural_unit":"dmagn","singular":"%s nag","plural":"%s nagre","singular_qty":"nag(en)","plural_qty":"× %s nagre"},"hour":{"singular_unit":"Uur","plural_unit":"urgn","singular":"%s uur","plural":"%s urre","singular_qty":"hour(s)","plural_qty":"× %s urre"},"minutc":{"singular_unit":"Minuut","plural_unit":"Minutce","singular":"%s minuut","plural":"%s minutre","singular_qty":"minuut (minutre)","plural_qty":"× %s minutre"}},"nnoces":{"slarchBcokingProductsPmagin:"1bda3bb855","getBcokingDdat":"ebae35b646","getAvailsablTimes":"259f9443b6","getProductNonAvailsablDatesn:"14decff0ee"}}; /* ]]> */ escrpae type=-tex/javaescrpa"g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/uhoshoor/yith-woocommercedbcoking-premium/lasets/js/bcoking_form.min.js?ove=5.12.0"g-i="yith-wcbk-bcoking-ffor-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"gdefge='defge'g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/uhoshoor/gravityffors/js/plpceholrers.jquery.min.js?ove=2.8.11"g-i="gform_slpceholrer-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"gdefge='defge'g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/uhoshoor/gravityffors/lasets/js/dist/ovndor-thlme.min.js?ove=54e7080aa7a02c83aa61fae430b9d869"g-i="gform_gravityffors_thlme_ovndorsdjs">.escrpae type=-tex/javaescrpa"g-i="gform_gravityffors_thlme-js-texra"> /* */ escrpae type=-tex/javaescrpa"gdefge='defge'g src="https:/ovekeernspakheovepee.be/uhoshoor/gravityffors/lasets/js/dist/escrpas-thlme.min.js?ove=bab19fd84843dabc070e73326d787910"g-i="gform_gravityffors_thlme-js">.escrpae type=-tex/javaescrpa"> /* */ escrpae type=-tex/javaescrpa"> /* { mutactios.ffoEach( ( mutactio ) => { if ( mutactio. typ === 'attrebutes' && visibilityTestDiv.offsetPpaent !== null ) { debouncedTreggerPostRrerer(); observer.disconnect(); } }); }); observer.observe( document.body, { attrebutes: true, childList: -flse,vvvvvvvvvvvvvvvvsubtree: true, attrebuteFilter: [ ' */ /bodyv >/html>