Huisreglement

 

 

Reglement bij boekingen Woudlucht

 • Er wordt steeds online geboekt via onze website.
 • De kostprijs bedraagt 60 euro per groep; dit bedrag moet rechtstreeks overgemaakt worden binnen de 15 dagen na boeking op het rekeningnummer BE 37736048991128 met als vermelding het factuurnummer
 • Indien de betaling niet ontvangen werd binnen de 14 dagen na boeking, zal de inschrijving geannuleerd worden.
 • Bij boeking en betaling is de inschrijving bindend.
 • Indien men wenst te annuleren, dient een annuleringsvergoeding betaald te worden.
  Bij annulering meer dan drie maand voor geplande datum dient men 50 % van de totale reserveringsprijs als annuleringsvergoeding te dragen. Minder dan drie maand voor het gepland bezoek wordt geen annulering meer aanvaard en zal ook niets worden terugbetaald.
 • Indien een groep wenst te annuleren omwille extreme weersomstandigheden, zoals overvloedige sneeuwval, hagelbuien,…, kan dit in overleg via mail info@verkeersparkheverlee.be tot 24 uur voor het gepland bezoek aan het verkeerspark. Felle regenbuien worden niet aanzien als extreme weersomstandigheden; er kan dan niet geannuleerd worden.
 • Boeking en betaling betekenen tevens aanvaarding van de afspraken (reglement) bij bezoek aan het verkeerspark Woudlucht.

Gebruiksafspraken (reglement) bij bezoek verkeerspark Woudlucht

 • Graag tijdig aanwezig zijn. Laatkomers brengen de planning voor de andere scholen in het gedrang.
 • Eerste blok met 2 aparte klasgroepen start om 9.30 tot 11.00 en tweede blok met 2 aparte klasgroepen begint om 11.15 tot 12.45 . We vragen de groepen stipt 5 minuten voor aanvangstijd aanwezig te zijn.
 • Organisatie van 1 blok met 2 aparte klasgroepen gaat als volgt: De ene groep start met theorie in het lokaal boven en de andere groep gaat naar de buitenruimte en begint met de praktijk, na 45 min is t dan wissel van plaats en gaat de ene groep naar de andere plek voor theorie/praktijk.
 • Leerlingen moeten hun eigen fietshelm meebrengen. Het gebruik van eigen fietsen is toegestaan.
 • De lesgever beslist wie met welke fiets rijdt.
 • We vragen respect voor de lesgevers: bij gebrek daaraan kan de toegang tot het verkeerspark geweigerd worden.
 • Wij vragen dat de verantwoordelijke klasleerkrachten en begeleiders continu mee toezicht houden in het klaslokaal en op het verkeerspark. De aanwijzigingen van de verantwoordelijken van het verkeerspark en van de lesgevers dienen opgevolgd te worden.
 • We vragen ook respect voor het materieel. Bij beschadiging zullen de kosten verhaald worden op de school wiens leerling de schade berokkend heeft.
 • De bezoekende school dient zelf in te staan voor een verzekering tot dekking van zowel de burgerlijke aansprakelijkheid als de eventuele lichamelijke schade opgelopen door de leerlingen en/of hun begeleiders, en is zelf verantwoordelijk voor verlies van of schade aan privé-voorwerpen van de leerlingen en hun begeleiders.
 • Koek, fruit of drank mag niet verbruikt worden in het klaslokaal. Buiten het lokaal kan dit wel. Fruitafval, papiertjes en flesjes dienen steeds in de voorziene vuilnisbakken gedeponeerd te worden. Alles dient netjes achtergelaten worden.
 • Er zijn schoenrekjes voorzien in het klaslokaal om bij slechte weersomstandigheden de schoenen op te bergen; zo blijft ons klaslokaal netjes.