Wil je een lessenreeks voor volgend schooljaar boeken?

Reserveren kennismakingsmoment

Reserveren kennismakings-moment

Voor de start van ons nieuw verkeerspark gaan we een kennismakingsmoment voorzien.

 

Dit moment zal in de maanden mei & juni 2022 doorgaan.

 

Voor het schooljaar 2022-2023 ga je meerdere lesmomenten inplannen. ( per leerjaar 2 opgebouwde lessen )

 

Per schooljaar  werken we met een leerpakket per leerjaar vanaf de 3de kleuterklas tot en met t  zesde leerjaar.

 

Je kan met je klas of groep 2x komen, 1x per semester. En na 2 keer krijgt elk kind een beloning van het verkeerspark! Deze 2 momenten kan je onmiddellijk al invullen bij de reservaties voor het komende schooljaar!

 

 

 

Hoe verloopt een lesmoment?

  • Eerste blok met 2 aparte klasgroepen start om 9.30 tot 11.00 en tweede blok met 2 aparte klasgroepen begint om 11.15 tot 12.45 . We vragen de groepen stipt 5 minuten voor aanvangstijd aanwezig te zijn.
  • Organisatie van 1 blok met 2 aparte klasgroepen gaat als volgt: De ene groep start met theorie in het lokaal boven en de andere groep gaat naar de buitenruimte en begint met de praktijk, na 45 min is t dan wissel van plaats en gaat de ene groep naar de andere plek voor theorie/praktijk.

 

Prijzen

De kostprijs van een lesmoment hangt af van de grootte van de klasgroep.
Groepen tot en met 20 kinderen betalen €60, groepen vanaf 21 kinderen betalen €3/kind. ( tot max 30 kinderen per groep). Per lesmoment kan je wel met 2 groepen van max 30 kinderen werken die we beurtelings theorie/praktijk geven.